Категорија ОДРЕДБИ

Уставниот суд го прогласи данокот на капитал за нелегален кога нема зголемување на вредноста
ОДРЕДБИ

Уставниот суд го прогласи данокот на капитал за нелегален кога нема зголемување на вредноста

Данокот на зголемување на вредноста на урбаното земјиште, попознат како капитални придобивки, е директен општински данок од опционален карактер. Вредноста на земјиштето што се зема предвид е, генерално, катастарската вредност. Локалниот данок теоретски ја наметнува ревалоризацијата на имотите во моментот на продажбата и неговата формула за пресметување предизвикува нејзина исплата кога евидентирани се загубите Со други зборови, оној што го продаде станот со загуби за пониска вредност од оној што го купи, мораше да го плати Градскиот совет како да го победил.

Прочитај Повеќе
ОДРЕДБИ

Уставниот суд го прогласи данокот на капитал за нелегален кога нема зголемување на вредноста

Данокот на зголемување на вредноста на урбаното земјиште, попознат како капитални придобивки, е директен општински данок од опционален карактер. Вредноста на земјиштето што се зема предвид е, генерално, катастарската вредност. Локалниот данок теоретски ја наметнува ревалоризацијата на имотите во моментот на продажбата и неговата формула за пресметување предизвикува нејзина исплата кога евидентирани се загубите Со други зборови, оној што го продаде станот со загуби за пониска вредност од оној што го купи, мораше да го плати Градскиот совет како да го победил.
Прочитај Повеќе
ОДРЕДБИ

Службеник за усогласување или службеник за усогласеност: Функции и одговорност

Канцеларијата на државниот правобранител објави Упатство за циклус на тема која е многу актуелна во деловниот свет. Ова е Кружна 1/2016 година за кривична одговорност на правните лица.Со документот се опфатени бројни теми што произлегуваат од важната модификација на Кривичниот законик направена со органски закон 1/2015, што ќе ги разгледаме и анализираме на овој блог.
Прочитај Повеќе