Категорија: Ф & засилувач Корпоративно работење

Последните Блог Постови

М & А: 10 причини што ги мотивираат овие операции
М & А: 10 причини што ги мотивираат овие операции

Стекнувањето компанија или спојувањето на две компании (М & А) се многу вообичаени деловни стратегии за да се добие големина и конкурентност. Потеклото на овие корпоративни операции е обично, фундаментално, во идентификација на закана или можност на пазарот. Еве ги 10-те причини зад трансакциите за М & А.

Клучни фактори за генерирање вредност во компанијата
Клучни фактори за генерирање вредност во компанијата

За компанијата е многу важно да идентификува кои се клучните параметри што најмногу влијаат на неговото континуирано создавање на вредност, бидејќи, логично, важноста на секој фактор нема да биде иста за секоја компанија или за секој сектор. утврдување на економската вредност на една компанија, ние мора да ги идентификуваме најточните метод на вреднување и најважните варијабли во овој метод.

Инвестирањето во Шпанија е модерно за ризичен капитал
Инвестирањето во Шпанија е модерно за ризичен капитал

Дека Шпанија е во мода не е тајна: Шпанија е голема и интернационализирана економија со поволна деловна клима, во комбинација со атрактивен даночен систем и работна сила што е поевтина од европскиот просек и високо квалификувана. Покрај тоа, инвеститорите во голема мерка го ценат напредокот резултат на макроекономските реформи и подобрувањето на меѓународната конкурентност каде извозот покажа прекрасна еволуција во последните години.