Категорија: Економија

Последните Блог Постови

Дали Кина се плаши од нешто?
Дали Кина се плаши од нешто?

Кина има најсилен трговски биланс во светот и годишно ги зголемува своите резерви експоненцијално.Но, нејзината валута, јуанот, не е резервно средство и Кина мора да инвестира значителен дел од своите суфицити во американски долари. природните ресурси во Африка и Латинска Америка и, неодамна, нејзиниот интерес за злато се зголеми, но неговото продолжено преземање на долгови на американската влада го изложи на значителен ризик од девизниот курс.