Категорија Економија

Дали Кина се плаши од нешто?
Економија

Дали Кина се плаши од нешто?

Кина има најсилен трговски биланс во светот и годишно ги зголемува своите резерви експоненцијално.Но, нејзината валута, јуанот, не е резервно средство и Кина мора да инвестира значителен дел од своите суфицити во американски долари. природните ресурси во Африка и Латинска Америка и, неодамна, нејзиниот интерес за злато се зголеми, но неговото продолжено преземање на долгови на американската влада го изложи на значителен ризик од девизниот курс.

Прочитај Повеќе
Економија

Дали Кина се плаши од нешто?

Кина има најсилен трговски биланс во светот и годишно ги зголемува своите резерви експоненцијално.Но, нејзината валута, јуанот, не е резервно средство и Кина мора да инвестира значителен дел од своите суфицити во американски долари. природните ресурси во Африка и Латинска Америка и, неодамна, нејзиниот интерес за злато се зголеми, но неговото продолжено преземање на долгови на американската влада го изложи на значителен ризик од девизниот курс.
Прочитај Повеќе