Општо

Нанотехнологијата за ублажување на сиромаштијата

Нанотехнологијата за ублажување на сиромаштијата

Институтот Меридијан штотуку го објави својот билтен Вести за нанотехнологија и развој, бесплатна услуга што дава вести за тоа како нанотехнологијата може да ја ублажи сиромаштијата. За подетална анализа за тоа како нанотехнологијата може да обезбеди долгорочни решенија за овој проблем, видете Поглавје 8 од Неврзана иднината.

Извор: Нандот, Нанотех за намалување на сиромаштијата

Теми поврзани со нанотехнологијата и сиромаштијата:

  • Новотехнолошка вест: нанотехнологија и сиромаштија
  • Придобивки од нанотехнологијата
  • Нанотехнологија во Аргентина
  • Нанотехнологија и земјите во развој
  • Нанотехнологијата како решение за проблемите на земјите во развој?
  • Нанотехнологија: Политики во земјата

Видео: Words at War: White Brigade. George Washington Carver. The New Sun (Ноември 2020).