Информации

За европска стратегија за нанотехнологија

 За европска стратегија за нанотехнологија

Оваа година Европската комисија ја објави оваа комуникација за стратегијата на ЕУ за нанотехнологија во Европа. Можам да видам презентација во моќност Дамсма стратегија овде.

Сега, како дел од процесот на формулирање на реална стратегија, способна да ја преземе состојбата на нанотехнолошкото прашање во Европа, * Нанофорум го објави пакетот на линија. Одговорите на прашањата ќе бидат формирани врз основа на извештајот презентиран од конзорциумот * Нанофорум за Комисијата.Репортерот настојува да даде детално мислење за европските политики во врска со финансирањето, инфраструктурата, истражувањето и развојот и загриженоста на општеството за * наноенергијата и нанотехнологијата.

Сакам да учествувам во овој анкетник, можеме да фази-овде. Од друга страна, тоа е научник кој претпочита да му даде мислење на Европската комисија директно за својата стратегија за нанотехнологии во Европа, може да напише на оваа адреса: [email protected]

Видео: Serbia: EU, stop helping us! (Ноември 2020).