Информации

Комисии за хипотеки

Комисии за хипотеки

Комисијата за отворање е износот што се плаќа при формализирање на хипотекарниот заем, со оглед на административните, ИТ и трошоците за управување што подразбира неговото отворање. Се плаќа само еднаш и обично е процент од позајмениот капитал.

Обично, најдобрата стратегија за клиентот е да се договори или преговара со финансиската институција минимална или нула сума. Тоа е, трошоците за студирање, управување и др. клиентот не е припишуван. Некои финансиски институции ги нудат своите хипотеки без комисија за отворање.

Оваа комисија е вклучена во пресметката на април (годишна еквивалентна стапка) или ефективна цена на заемот

Видео: World Collapse Explained in 3 Minutes (Октомври 2020).