Рак на дебелото црево

Март е месец на рак на дебелото црево

Март е месец на рак на дебелото црево

Повеќе од 90% од сите случаи на рак на дебелото црево може да се спречат со рано откривање.

Ракот на дебелото црево е еден од најраспространетите карциноми кај популацијата, а доколку се открие во многу рани фази има многу добра прогноза.

Март е избран за Меѓународен месец за борба против карцином на дебелото црево. Во текот на овој месец, таа има за цел да создаде свест за колоректалниот карцином и за потребата од преземање мерки за нејзина превенција.

Продолжете со читање:

  • Неинвазивен тест за откривање на колоректален карцином
  • Друг неинвазивен тест за откривање на карцином на дебелото црево
  • Превенција од карцином на дебелото црево
  • Тестови за дијагностицирање на колоректален карцином

Видео: Околу 400 луѓе годишно умираат од рак на дебело црево. (Октомври 2020).